Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Quản trị chiến lược – Xác định sứ mạng và mục tiêu

Bài giảng Quản trị chiến lược – Xác định sứ mạng và mục tiêu

1515 Lượt xem

Bài giảng Quản trị chiến lược – Xác định sứ mạng và mục tiêu

XemTải xuống Nội dung cơ bản của sứ mạng ( nhiệm vụ )
– Khách hàng : Ai là người tiêu thụ của công ty
– Sản phẩm hoặc dịch vụ : Dịch vụ hay sản phẩm
chính của công ty là gì
– Thị trường : Công ty cạnh tranh ở đâu
– Công nghệ : Công nghệ có là mối quan tâm hàng
đầu của công ty hay không
– Sự quan tâm đối với vấn đề sống còn, phát triển
và khả năng sinh lợi : Công ty có ràng buộc với các
mục tiêu kinh tế hay không