Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Quản trị chiến lược – Cấu trúc tổ chức thực thi chiến lược

Bài giảng Quản trị chiến lược – Cấu trúc tổ chức thực thi chiến lược

1502 Lượt xem

Bài giảng Quản trị chiến lược – Cấu trúc tổ chức thực thi chiến lược

XemTải xuống Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tổ chức
– Quy mô = Khối lượng công việc +thông tin đòi hỏi sự chuyên môn hóa + chuNn hóa trình tự xử lý cao hơn.
– Công nghệ = Tập hợp các quy trình biến đổi trong DN
– Môi trường : Chức năng của cấu trúc tổ chức là lựa chọn và mã hoá các dự liệu thu thập từ môi trường để từ đó chuyển đổi các dữ liệu này thành các thông tin cần thiết cho việc ra quyết định.
Tiềm năng của thị trường
Tính phức tạp
Rủi ro