Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Quản trị chiến lược – Các loại hình chiến lược của doanh nghiệp

Bài giảng Quản trị chiến lược – Các loại hình chiến lược của doanh nghiệp

1577 Lượt xem

Bài giảng Quản trị chiến lược – Các loại hình chiến lược của doanh nghiệp

XemTải xuống Hoạch định chiến lược marketing bao gồm các bước:
-Xác định mục tiêu marketing
-Phân tích tình hình thịtrường
-Phân đoạn thịtrường
-Xác định thịtrường mục tiêu vàcác biến số
-Chiến lược marketing –mix.
-Chính sách triển khai thực hiện
-Kếhoạch kiểm soát và điều chỉnh