Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Quản lý và chia sẻ tài nguyên mạng

Bài giảng Quản lý và chia sẻ tài nguyên mạng

1602 Lượt xem

Bài giảng Quản lý và chia sẻ tài nguyên mạng

XemTải xuống 

 
 

Cần phải quy định quyền truy cập cấp Sharesao cho chúng đ-ợc nới lỏng hơn so
với quyền truy cập các tập tin ( File) và Foldercòn trong chúng.
Để quy định share permission bạn nhấpphải vào tên share ấy rồi chọn
Properties->nhắp Sharing ->và mở trang share permission ra.Trang này sẽ có
một khung thoại cho phép bạn quy địnhquyền truy cập cho Share. Các quyển
truy cập cấp share bao gồm:
• Full Control :Cho phép bạn thực hiện tất cả mọi công việc trên các tập tin và foler trên share này.
• Change :Cho phép thay đổi,thi hành và xoá các tập tin và folder trong share này.
• Read :Chỉ cho phép đọc và chạy ch-ơng trình.