Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Những khái niệm cơ bản về mạch điện

Bài giảng Những khái niệm cơ bản về mạch điện

1409 Lượt xem

Bài giảng Những khái niệm cơ bản về mạch điện

Xem Tải xuống – Từ các định nghĩa trên ta dễ dàng thấy rằng nguồn áp có tổng trở trong bằng không còn nguồn dòng có tổng trở trong bằng vô cùng.
– Về mặt toán học quan hệ giữa nguồn áp và nguồn dòng nói chung không phải là quan hệ dóng đôi 1-1.
– Trong thực tế, tuỳ theo trường hợp cụ thể mà dùng khái niệm nguồn áp hay nguồn dòng cho phù hợp. Trong đa số các trường hợp ta dùng khái niệm nguồn áp, song trong một số trường hợp như nguồn nạp ắc qui, nguồn của các bể mạ, bể điện phân thường sử dụng khái niệm nguồn dòng.