Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Nhân cách người lãnh đạo

Bài giảng Nhân cách người lãnh đạo

1530 Lượt xem

Bài giảng Nhân cách người lãnh đạo

XemTải xuống  Tố chất chính trị

Thể hiện khuynh hướng tổ chức, sắp xếp bộ máy nhằm giành quyền điều khiển tổ chức.

Nắm vững và chấp hành đường lối, chính sách của đảng cầm quyền, tuân thủ pháp luật.

Xử lý các tình huống quản lý phù hợp với thông lệ quốc tế và luật pháp sở tại.

Luôn tìm ra điểm thuận lợi trong các nghị quyết của Đảng cầm quyền.

Trình độ tư duy lý luận và vận dụng chúng vào thực tiễn.