Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Nguyên lý kế toán – Tài khoản kế toán

Bài giảng Nguyên lý kế toán – Tài khoản kế toán

1458 Lượt xem

Bài giảng Nguyên lý kế toán – Tài khoản kế toán

XemTải xuống Ghi chép trên tài khoản kếtoán
Khái niệm:Ghi chép trên tài khoản kế toán là việc phản ánh một cách có hệthống các nghiệp vụkinhtếphát sinh vào các tài khoản kế toán trên cơ sở số liệu của chứng từ gốc (hay còn được gọi là ghi sổ của kế toán).
Ghi chép trên tài khoản kếtoán phải thểhiện các thông tin về các nghiệp vụ kinh tế đã diễn ra trong một kỳkếtoán theo trình tựthời gian cũng như các sốhiện có vào thời điểm đầu kỳvà cuối kỳ.
Tùy thuộc vào nội dung kinh tếcủa nghiệp vụcũng nhưmối quan hệgiữa các đối
tượng kếtoán. Việc ghi chép trên tài khoản được chia thành hai loại: ghi đơn và ghi kép.