Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng môn Nghiệp vụ bán hàng

Bài giảng môn Nghiệp vụ bán hàng

2322 Lượt xem

Bài giảng môn Nghiệp vụ bán hàng

XemTải xuống Kỹ năng lấy lòng khách hàng
– Sự quan tâm, thấu hiểu
– Sự nhiệt tình
– Sử dụng thủ thuật khen ngợi
– Trở thành khách hàng
– Linh hoạt trong mua bán
– Thăm viếng khách hàng
– Tạo cho KH cảm giác họ là người quan trọng
Nhớ và xưng hô với khách hàng bằng tên là một cách tốt nhất để lấy lòng khách hàng  Vì như vậy thể hiện rằng họ là người quan trọng để bạn nhớ