Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử

1606 Lượt xem

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử


Tải xuống Mạch dao động Blocking
• Là một mạch tự dao động nhưng có hệ số hồi tiếp dương mạnh.
• Do hồi tiếp mạnh nên thời gian phát xung tx rất ngắn so với thời
gian hồi phục thph
• tx<< thph nên côngsuất xung rất lớn.
• Trong sơ đồ bên, hệ số hồi tiếp do tỉ lệbiến áp quyết định.
• Hồi tiếp dương do cách nối đầu dây thứ cấp biến áp.