Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » BÀI GIẢNG MÔN ĐIỆN TỬ SỐ

BÀI GIẢNG MÔN ĐIỆN TỬ SỐ

1584 Lượt xem

BÀI GIẢNG MÔN ĐIỆN TỬ SỐ

Xem Tải xuống Gồm 7 chương: Chương 1: Hệ đếm Chương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm Chương 3: Cổng logic Chương 4: Mạch logic tổhợp Chương 5: Mạch logic tuần tự Chương 6: Mạch phát xung và tạo dạng xung Chương 7: Bộ nhớ bán dẫn