Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng môn Công nghệ phần mềm

Bài giảng môn Công nghệ phần mềm

2263 Lượt xem

Bài giảng môn Công nghệ phần mềm

XemTải xuốngBài giảng kĩ nghệ phần mềm là bài giảng tham khảo cho học phần nhập môn công nghệ phần mềm. Bài giảng gồm 6 chương :

  1. Phần mềm và kỹ nghệ phần mềm
  2. Phân tích và đặc tả yêu cầu
  3. Thiết kề phần mềm
  4. Lập trình
  5. Xác minh và thẩm định
  6. Quản lí dự án phát triển phần mềm