Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Môi trường văn hoá và những rủi ro

Bài giảng Môi trường văn hoá và những rủi ro

1431 Lượt xem

Bài giảng Môi trường văn hoá và những rủi ro

XemTải xuống 5 Yếu tố vật chất của văn hoá
Trong 1 mặt nào đó, văn hoá là
Con người↔tự nhiêncủa cải vật chất sinh tồn
Vật chất là những gi con người có thể nhận biết: có sẵn trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra
Khi NC văn hoá vật chất, cần:
– Cách làm ra sản vật (khía cạnh kỹ thuật)
– Ai làm, tại sao làm (khía cạnh kinh tế)
Khi đánh giá yếu tố tố của nền văn hoá, cần:
– Cơ sở hạ tầng kinh tế;
– Cơ sở hạ tầng xã hội;
– Cơ sở hạ tầng tài chính.