Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng mô hình MVC và Zend Framework

Bài giảng mô hình MVC và Zend Framework

1631 Lượt xem

Bài giảng mô hình MVC và Zend Framework

XemTải xuốngCác website hiện nay không chỉ đơn thuần hiển thị dữ liệu tĩnh, mà nhu cầu kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu ngày càng cao. Một trong những cách dùng để tổ chức cấu trúc…