Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » BÀI GIẢNG MARKETING TRỰC TUYẾN

BÀI GIẢNG MARKETING TRỰC TUYẾN

1579 Lượt xem

BÀI GIẢNG MARKETING TRỰC TUYẾN

XemTải xuốngGồm 11 chương: Chƣơng 1: Tổng quan về e-marketing Chƣơng 2: Xây dựng kế hoạch e-marketing Chƣơng 3: Nghiên cứu thị trường trực tuyến Chƣơng 4: Hành vi khách hàng Chƣơng 5: Phân đoạn và xác lập thị…