Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » BÀI GIẢNG MARKETING CĂN BẢN

BÀI GIẢNG MARKETING CĂN BẢN

1431 Lượt xem

BÀI GIẢNG MARKETING CĂN BẢN

XemTải xuốngGồm 11 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về Marketing Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing Chương 3: Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến hoạt động Marketing Chương 4: Phân đoạn