Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Mạng NGN

Bài giảng Mạng NGN

1800 Lượt xem

Bài giảng Mạng NGN

Xem Tải xuống Trong mạng viễn thông thế hệ mới có rất nhiều thành phần cần quan tâm, nhưng ở đây ta chỉ nghiên cứunhững thành phần chính thể hiện rõ nét sự tiên tiến của NGN so với mạng viễn thông truyền thống. Cụ thể là :
1. Media Gateway (MG)
2. Media Gateway Controller (MGC – Call Agent – Softswitch)
3. Signaling Gateway (SG)
4. Media Server (MS)
5. Application Server (Feature Server)