Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Mạng máy tính – Địa chỉ IP

Bài giảng Mạng máy tính – Địa chỉ IP

2298 Lượt xem

Bài giảng Mạng máy tính – Địa chỉ IP

XemTải xuống Chi tiết lớp địa chỉA
„ Sốbit làm Network_id: 8 bit
„ Số đường mạng của lớp A: 2^8-1- 2 = 126
„ Sốbit làm Host_id: 24 bit
„ Số địa chỉtrong một đường mạng thuộc lớp A là: 2^24
„ Số địa chỉhợp lệtrong một đường mạng thuộc lớp A là: 2^24–2
„ Chú ý:
„ Đường mạng không tính đường mạng 0
„ Địa chỉhợp lệkhông tính địa chỉ đường mạng và địa chỉ broadcast.