Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Mạch số – Hệ thống số đếm và khái niệm về mã

Bài giảng Mạch số – Hệ thống số đếm và khái niệm về mã

1597 Lượt xem

Bài giảng Mạch số – Hệ thống số đếm và khái niệm về mã

Xem Tải xuống Trong đời sống, con người giao tiếp với nhau thông qua một hệ thống ngôn ngữ quy ước, nhưng máy tính chỉ xử lý các dữ liệu nhị phân. Do đó, vấn đề đặt ra là làm thế
nào tạo ra một giao diện dễ dàng giữa người và máy tính,nghĩa là máy tính thực hiện được các bài toán do con người đặt ra. Để thực hiện điều đó, người ta đặt ra vấn đề
mã hóa dữ liệu.