Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Mạch số – Flip – Flop

Bài giảng Mạch số – Flip – Flop

1793 Lượt xem

Bài giảng Mạch số – Flip – Flop

Xem Tải xuống Mạch phải được kích thích một cách hợp lý thì mới bị ảnh hưởng. Ta có2 phương pháp kích thích bằng mức và bằng cạnh.
 Bằng mức:khi điện thếvượt qua mức ngưỡng
nào đó làm kích thích mạch.
 Bằng cạnh: khi có sựthay đổi đột ngột từ thấp lên cao hay từ cao xuống thấp làm thay đổi mạch. Ta có 2 sựthay đổi từ thấp lên cao gọi là cạnh trước (cạnh lên), từ cao xuống thấp gọi là cạnh sau (cạnh xuống).