Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Mạch điện ba pha

Bài giảng Mạch điện ba pha

1663 Lượt xem

Bài giảng Mạch điện ba pha

Tải xuống – xem Khi nam châm quay đều, trong mỗi cuộn dây xuất hiện một s.đ.đ xoay chiều một pha. S.đ.đ trong các cuộn dây. Bằng nhau về biên độ và tần số, nhưng lệch pha vơí nhau 1200 (1?3 chu kỳ).

* Mỗi S.đ.đ đó sinh ra trên mỗi tải dòng điện một pha bằng nhau về tần số , lệch nhau 1200 gọi là dòng điện ba pha .

* Mạch điện ba pha gồm : pha A, pha B, pha C.