Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng linh kiện điện tử

Bài giảng linh kiện điện tử

1728 Lượt xem

Bài giảng linh kiện điện tử

Xem Tải xuống Lời nói đầu
 
Chương 1: Cơ sở điện học
 
Chương 2: Linh kiện thụ động
 
Chương 3: Chất bán dẫn – diode
 
Chương 4: Transistor mối nối lưỡng cực
 
Chương 5: Transistor hiệu ứng trường
 
Chương 6: Linh kiện có vùng điện trở âm
 
Chương 7: Linh kiện quang điện tử