Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Lập trình mạng với Java

Bài giảng Lập trình mạng với Java

1866 Lượt xem

Bài giảng Lập trình mạng với Java

XemTải xuống Nhập , xuất dữ liệu:
-Sử dụng các luồng nhập xuất trong gói java.io
-Có hai loại luồng nhập/xuất trong Java:
Các luồng dữ liệu kiểu byte:
Xử lý dữ liệu nhập/xuất theo từng byte.
Hai lớp cơ sở là: InputStream và OutputStream
Các luồng dữ liệu kiểu ký tự:
Xử lý dữ liệu theo từng ký tự
Hai lớp cơ sở là: Reader và Writer