Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý – Đại học bách khoa Đà Nẵng

Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý – Đại học bách khoa Đà Nẵng

2180 Lượt xem

Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý – Đại học bách khoa Đà Nẵng

Xem Tải xuống Các cờtrên thanh ghi cờ
• Các bit nhất định trên thanh ghi cờ điều
khiển hoạt động hoặc phản ánh trạng thái
của vi xửlý
–Các cờ điều khiển (TF, IF, DF)
•Quyết định cách đáp ứng của vi xửlý trong các tình
huống nhất định
–Các cởtrạng thái (CF, PF, AF, ZF, SF, OF)
•Bịảnh hưởng bởi các phép toán nhất định
•Phục vụcho các lệnh có điều kiện