Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Kỹ thuật vi điều khiển

Bài giảng Kỹ thuật vi điều khiển

1545 Lượt xem

Bài giảng Kỹ thuật vi điều khiển


Tải xuống Hệ thống nhúng (Embedded System)
Bộ xử lý được nhúng (embedded) vàomột ứngdụngcụ thể
Mộtsản phẩm nhúng chỉ sử dụng VXL,VĐK, FPGA,
DSP. để thực thi 1 công việc duy nhất
Chỉ cómột phầnmềm ứngdụng & thông thường đượcnộp trong ROM
vdprinter,keyboard, video game player.