Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Kiến trúc máy tính và truyền thông trong công nghiệp – Mạng máy tính

Bài giảng Kiến trúc máy tính và truyền thông trong công nghiệp – Mạng máy tính

1601 Lượt xem

Bài giảng Kiến trúc máy tính và truyền thông trong công nghiệp – Mạng máy tính

Xem Tải xuống Giao thức đường dây đa truy cập cho phép nhiều trạm thâm nhập cùng một lúc vào mạng, giao thức này thường dùng trong sơ đồmạng dạng đường thẳng. Mọi trạm đều có thể được truy nhập vào đường dây chung một cách ngẫu nhiên và do vậy có thểdẫnđến xungđột(haihoặc nhiềutrạmđồng thời cùng truyềndữliệu) Các trạm thể dẫn đến xung đột (hai hoặc nhiều trạm đồng thời cùng truyền dữ liệu).

Các trạmphải kiểm tra đường truyền gói dữliệu đi qua có phải của nó hay không. Khi một trạm muốn truyền dữliệu nó phải kiểm tra đường truyền xem có rảnh hay không để gửi gói dữliệu của, nếu đường truyền đang bận trạm phải chờ đợi chỉ được truyền khi thấy đườngtruyền rảnh. Nếu cùngmột lúc có hai trạm cùngsửdụng đườngtruyền y gy g ộ ạ g ụg gy thì giao thức phải phát hiện điều này và các trạm phải ngưng thâm nhập, chờ đợi lần sau các thời gian ngẫu nhiên khác nhau