Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Kết toán Ngân hàng thương mại- Kế toán nghiệp vụ tín dụng và đầu tư

Bài giảng Kết toán Ngân hàng thương mại- Kế toán nghiệp vụ tín dụng và đầu tư

1776 Lượt xem

Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại – Kế toán nghiệp vụ tín dụng và đầu tư

XemTải xuống Kế toán cho vay theo Dự án đầu tư
Khái niệm: Ngân hàng cho vay theo dự án đầu tư nhằm cung ứng vốn cho khách hàng để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các dự án phục vụ đời sống
Đối tượng: là các dự án đầu tư về thiết bị, máy móc, nhà xưởng, các công trình xây dựng cơ bản
Đặc điểm:
Cho vay theo dự án đầu tư thuộc loại tín dụng trung, dài hạn
Đối với các dự án đầu tư vào thiết bị, máy móc thì ngân hàng tiến hành thu nợ theo định kỳ dựa trên số tiền trích khấu hao định kỳ của những tài sản này.
Đối với các dự án là các công trình phải qua quá trình xây dựng cơ bản thì đối tượng cho vay là các chi phí phát sinh trong thời gian xây dựng cơ bản để hoàn thành công trình, kể cả chi phí trả lãi vay đều được tính vào giá thành công trình (vốn hóa).