Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Kế toán thanh toán qua ngân hàng (hình thức thanh toán không dùng tiền mặt)

Bài giảng Kế toán thanh toán qua ngân hàng (hình thức thanh toán không dùng tiền mặt)

1489 Lượt xem

Bài giảng Kế toán thanh toán qua ngân hàng (hình thức thanh toán không dùng tiền mặt)

XemTải xuống B.Kế toán tại Ngân hàng đến
 Người kiểm soát: khi nhận được lệnh chuyển tiền của Ngân hàng khởi tạo qua
trung tâm thanh toán phải sử dụng mật mã và chương trình để kiểm soát chữ
ký điện tử của trung tâm thanh toán nhằm xác định tính đúng đắn, chính xác
của lệnh chuyển tiền đến, sau đó chuyển qua mạng vi tính cho kế toán viên
chuyển tiền xử lý tiếp.
 Kế toán viên chuyển tiền phải in lệnh chuyển tiền đến – dưới dạng chứng từ
điện tửra giấyđúng số liên để sử dụng theo quyđịnh, sau đó kiểm soát các yếu
tố của lệnh chuyển tiền để xác định:
− Có đúng lệnh chuyển tiền cho Ngân hàng của mình haykhông?
− Các yếu tố trên lệnh chuyển tiền có hợp lệ, hợp pháp và chính xác không?
− Nội dung có gì nghi vấn không?
Sau khi kiểm soát xong, kế toán viên chuyển tiền ký vào lệnh chuyển tiền do
máyin ra và chuyển cho kế toán viên giao dịch để xử lý và hạch toán.
 Kế toán viên giao dịch: Phải đối chiếu kiểm tra trước lại trước khi thực hiện
hạch toán cho khách hàng