Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại – Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ và thanh toán không dùng tiền

Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại – Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ và thanh toán không dùng tiền

1697 Lượt xem

Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại – Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ và thanh toán không dùng tiềnXemTải xuốngTài khoản và Ctừ dùng trong kế toán TTKDTM
Tài khoản sử dụng
Nhóm tài khoản tiền gửi thanh toán (Dư Có)
Nhóm tài khoản tiền gửi ký quỹ đảm bảo thanh toán (Dư Có)
Nhóm tài khoản tiền vay (Dư Nợ)
Nhóm tài khoản ngoại bảng & sổ theo dõi ngoài hệ thống
Chứng từ sử dụng
Tương ứng với mỗi phương tiện thanh toán có các chứng từ thanh toán phù hợp
Chứng từ thanh toán bằng giấy và chứng từ điện tử
Chứng từ thanh toán gốc và chứng từ thanh toán vốn giữa các Ngân hàng