Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể

Bài giảng Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể

2466 Lượt xem

Bài giảng Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể

XemTải xuống -Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi:
Không được bố trí công việc theo đúng loại, địa điểm làm việc hoặc điều kiện LD đã thỏa thuận.
Không được trả công đầy đủ hoặc trả công không đúng thời hạn thỏa thuận.
Bị ngược đãi hoặc bị cưỡng bức lao động.
Người LD bị ốm đau, mà khả năng lao động chưa phục hồi