Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Hành vi tổ chức – Lãnh đạo trong một nhóm

Bài giảng Hành vi tổ chức – Lãnh đạo trong một nhóm

1673 Lượt xem

Bài giảng Hành vi tổ chức – Lãnh đạo trong một nhóm

XemTải xuống-Các đặc điểm lãnh đạo:
Tham vọng và sinh lực
Mong muốn lãnh đạo
Trung trực và liêm chính
Tự tin
Thông minh
Có kiến thức liên quan công việc