Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Hàng đợi và Ngăn xếp (Queue and Stack)

Bài giảng Hàng đợi và Ngăn xếp (Queue and Stack)

1573 Lượt xem

Bài giảng Hàng đợi và Ngăn xếp (Queue and Stack)

XemTải xuống Ngăn xếp (stack)
Ngăn xếp là gì?
Là một danh sách nhưng các phép toán chỉ ñược thực hiện ở một đỉnh của danh sách.
Ví dụ:
– Lấy hàng hóa trong kho
– Tìm các cặp dấu ngoặc tương ứng
Tính chất:
Vào trước ra sau (First In Last Out: FILO)