Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Hạch toán thu nhập quốc dân

Bài giảng Hạch toán thu nhập quốc dân

1404 Lượt xem

Bài giảng Hạch toán thu nhập quốc dân

XemTải xuống Growth vs Development
Tăng trưởng kinh tế:Tổng sản phẩm quốc dân GNP (hoặc GDP) của nền kinh tế tăng
Phát triển: Tăng trưởng kinh tế + Cải thiện các khía cạnh phúc lợi xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa, công bằng xã hội, môi trường )