Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Giám sát thi công đường bộ – GV. Trần Thúc Tài

Bài giảng Giám sát thi công đường bộ – GV. Trần Thúc Tài

1467 Lượt xem

Bài giảng Giám sát thi công đường bộ – GV. Trần Thúc Tài

Xem Tải xuống Tham khảo: Bài giảng Giám sát thi công đường bộ – GV. Trần Thúc Tài Bài giảng Giám sát thi công đường bộ giới thiệu các nội dung: giám sát thi công nền đường, thi công nền đường đào, thi công nền đường đắp, các biện pháp xử lý nền đường trên đất yếu, giám sát thi công áo đường, áo đường cứng, áo đường mềm, giám sát công tác tổ chức thi công đường bộ. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.