Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng giải tích -bản Scan gồm 50 trang

Bài giảng giải tích -bản Scan gồm 50 trang

1511 Lượt xem

Bài giảng giải tích -bản Scan gồm 50 trang

XemTải xuống (Bản scan)
Tích phân phụ thuộc tham số
Các tích phân phụ thuộc tham số có nhiều ứng dụng quan trọng trong các lĩnh vực xác suất thống kê, vật lý toán, các phép biến đổi tích phân. Trong chương này chúng ta sẽ gặp các tích phân mà hàm dưới dấu tích phân phụ thuộc vào tham số t nào đó. Như vậy tích phân này sẽ cho ta hàm của biến t. Bài toán đặt ra là nghiên cứu tính liên tục, khả vi, khả tích của hàm số này