Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Dòng điện không đổi, nguồn điện

Bài giảng Dòng điện không đổi, nguồn điện

1516 Lượt xem

Bài giảng Dòng điện không đổi, nguồn điện

Xem Tải xuống Câu 1: Chọn phương án đúng: Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho
A) Khả năng tích điện cho hai cực của nó.
B) Khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện .
C) Khả năng thực hiện công của nguồn điện.
D) Khả năng tác dụng lực của nguồn điện.