Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Điện tử công suất – Thiết bị nghịch lưu

Bài giảng Điện tử công suất – Thiết bị nghịch lưu

1930 Lượt xem

Bài giảng Điện tử công suất – Thiết bị nghịch lưu

Xem Tải xuống Bộkhóa xoay chiều: đóng, cắt dòng xoay chiều
Thiết bị biến đổi điện áp xoay chiều: thay đổi giá trị điện áp xoay chiều
• Phân loại theo sốlượng pha
-Một pha
– Ba pha
– m-pha
• Phân loại theo sơ đồ
– Cơbản
-Tiết kiệm
• Phân loại theo phương pháp điều khiển
– Điều khiển hoàn toàn
– Bán điều khiển