Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Điện tử cơ bản – Transistor lưỡng cực nối

Bài giảng Điện tử cơ bản – Transistor lưỡng cực nối

1953 Lượt xem

Bài giảng Điện tử cơ bản – Transistor lưỡng cực nối

Xem Tải xuống Vai trò của đường thẳng tải tĩnh
Phân giải mạch Transistor.
Xác định điểm tĩnh điều hành Q.
Cho biết trạng thái hoạt động cũa transistor ( tác động, bão hoà, ngưng).
Mạch khuếch đại có tuyến tính hay không.
Thiết kế mạch khuếch theo ý định ( chọn trước điểm tĩnh Q , tính các trị số linh kiện)