Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Dịch vụ mạng – Giao thức TCP/IP

Bài giảng Dịch vụ mạng – Giao thức TCP/IP

1427 Lượt xem

Bài giảng Dịch vụ mạng – Giao thức TCP/IP

XemTải xuống 

 

NAT
Địa chỉ cục bộ bên trong (Inside local address): Địa chỉ được phân phối cho các host bên trong mạng nội bộ.
Địa chỉ toàn cục bên trong (Inside global address): Địa chỉ hợp pháp được cung cấp bởi InterNIC (Internet Network Information Center) hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet, đại diện cho một hoặc nhiều địa chỉ nội bộ bên trong đối với thế giới bên ngoài.
Địa chỉ cục bộ bên ngoài (Outside local address): Địa chỉ riêng của host nằm bên ngoài mạng nội bộ.
Địa chỉ toàn cục bên ngoài (Outside global address): Địa chỉ công cộng hợp pháp của host nằm bên ngoài mạng nội bộ.