Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Công nghệ hàn TIG

Bài giảng Công nghệ hàn TIG

1812 Lượt xem

Bài giảng Công nghệ hàn TIG

Xem Tải xuống Hàn TIG ( Tungsten Inert gas) còn có tên gọi khác là hàn hồ quang bằng điện cực không nóng chảy (tungsten) trong môi trường khí bảo vệ- GTAW ( Gas Tungsten Arc Welding ) thường được gọi với tên hàn Argon hoặc WIG ( Wonfram Inert Gas).
Đặc điểm 
− Điện cực không nóng chảy. 
− Không tạo xỉ do không có thuốc hàn. 
− Hồ quang, vũng chảy quan sát và kiểm soá