Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Cơ sở lý thuyết mạch điện – Đường dây dài (Mạch thông số rải)

Bài giảng Cơ sở lý thuyết mạch điện – Đường dây dài (Mạch thông số rải)

2349 Lượt xem

Bài giảng Cơ sở lý thuyết mạch điện – Đường dây dài (Mạch thông số rải)

Xem Tải xuống Ví dụ đường dây truyền tải điện dài đều có các thông số:
–R= 0
–L= 5 mH/km
–C= 4.10
–9F/km
–G= 0
–Tảicuốidây Z2= 1 kΩ
–Điệnápcuốidây U2= 220 kV
•Tính
– Sóng điện áp tới ởcuối đường dây
–Sóng điện áp phản xạ ởcuối đường dây