Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng cơ sở lý thuyết hóa học

Bài giảng cơ sở lý thuyết hóa học

1661 Lượt xem

Bài giảng cơ sở lý thuyết hóa học

Xem Tải xuống Cơ học lượng tử ra đời để nghiên cứu vi hạt, xây dựng trên cơ sở các tính chất và đặc điểm chuyển động của vi hạt. Cơ học lượng tử là lí thuyết của những hệ nguyên tử và hạt nhân, chúng có kích thước cỡ 10-13 đến 10-15m. …