Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng cơ sở dữ liệu

Bài giảng cơ sở dữ liệu

1515 Lượt xem

Bài giảng cơ sở dữ liệu

XemTải xuốngTài liệu bao gồm 7 chương: Chương 1: Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu Chương 2: Các mô hình dữ liệu Chương 3: Ngôn ngữ SQL Chương 4: Phụ thuộc hàm Chương 5: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu Ch