Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

Bài giảng Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

2622 Lượt xem

Bài giảng Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

Xem Tải xuống Khi Pit-tông làm việc Pit-tông chuyển động tịnh tiến, trục khuỷu chuyển động quay tròn nên chốt pit-tông và chốt trục khuỷu có chuyển động quay trong lỗ của đầu nhỏ
và đầu to thanh truyền.
Vì vậy lắp bạc lót hoặc ổ bi nhằm làm giảm ma sát
và giảm độ mài mòn các bề mặt ma sát.