Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng CLT phần Động Học – Trường DHBK HCM

Bài giảng CLT phần Động Học – Trường DHBK HCM

1502 Lượt xem

Bài giảng CLT phần Động Học – Trường DHBK HCM

Xem Tải xuống Động học là một phần của cơ học lý thuyết nhằm khảo sát các quy luật của vật rắn trong không gian theo thời gian mà không quan tâm đến các nguyên nhân sinh ra các quy luật chuyển động ấy. – Đối tượng của động học gồm có hai loại: chất điểm và hệ nhiều chất điểm được nối cứng với nhau. Chất điểm là một chất điểm thuộc vật rắn cho nên nó sẽ có khối lượng và vật rắn được xem là một hệ gồm có vô số chất điểm được nối cứng với nhau. – Khi kích thước của vùng không gian mà vật rắn chuyển động chiếm được rất lớn so với kích thước của vật thì toàn vật rắn sẽ được xem là một chất điểm và được gọi là vật điểm. Khối lượng của vật điểm bằng khối lượng của toàn vật.