Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Chuyên đề lựa chọn nhà thầu

Bài giảng Chuyên đề lựa chọn nhà thầu

8568 Lượt xem

Bài giảng Chuyên đề lựa chọn nhà thầu

Xem Tải xuống Bài giảng Chuyên đề lựa chọn nhà thầu trình bày các khái niệm về đấu thầu, dịch vụ tư vấn, xây lắp, gói thầu, chủ đầu tư, người quyết định đầu tư, bên mời thầu, các quy định,… Đây là tài liệu tham khảo, học tập dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.