Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Chứng chỉ quản trị mạng Linux – Webmin

Bài giảng Chứng chỉ quản trị mạng Linux – Webmin

1481 Lượt xem

Bài giảng Chứng chỉ quản trị mạng Linux – Webmin

XemTải xuống 

 
 

Với Webmin được sửdụng chủyếu để quản trị hệthống. Usermin là một công cụcung cấp cho user có thểsửdụng hệthống qua Web: Usermin có thểcung cấp cho user:
-sửdụng mail client qua Web(web-based mail client).
-Quản lý Java file applet.
-Cấu hình SSH configuration và client modules
-GnuPG encryption and decryption.
-Mail forwarding.
-Changing passwords
-Cron jobs
-web-based command shell
-Cài đặt Usermin:
-Cài đặt bằng file nhịphân