Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Chứng chỉ quản trị mạng Linux – Mail server

Bài giảng Chứng chỉ quản trị mạng Linux – Mail server

1514 Lượt xem

Bài giảng Chứng chỉ quản trị mạng Linux – Mail server

XemTải xuống 

 
 

Sendmail có thể lấy danh sách địa chỉ người nhận từ tập tin aliases hoặc từ một tập tin ngoài.
Một mailing list là tên của một user mà khi sendmail phân tích ra sẽtrởthành một danh sách người nhận. Các mailing list có thểlà nội bộ(cảngười nhận đều có trong tập tin alias) hoặc ngoài(danh sách người nhận được liệt kê trong các tập tin ngoài), hoặc có thểlà kết hợp của hai loại trên.
Mailing list nội bộ:
Một mailing list nội bộlà một mục trong tập tin aliases với phần bên phải có nhiều hơn một người nhận. Ví dụtrong tập tin aliases có các dòng sau :
admin : bob, jim, phil bob : ob, /u/bob/admin/maillog