Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Chứng chỉ quản trị mạng Linux – Lập trình shell trên Linux

Bài giảng Chứng chỉ quản trị mạng Linux – Lập trình shell trên Linux

1533 Lượt xem

Bài giảng Chứng chỉ quản trị mạng Linux – Lập trình shell trên Linux

XemTải xuống 

 

Dòng chú thích sửdụng trong các source chương trình dùng đểgiải thích ý nghĩa các lệnh hoặc chức năng của một biến hay một đoạn chương trình. Những dòng này không được biên dịch đối với các ngôn ngữlập trình, và nó không được thực thi đối với chương trình shell. Bắt đầu một dòng chú thích là dấu # .
Ví dụ: một đoạn chương trình sửdụng dòng ghi chú.
# Kiểm tra có tồn tại tham số đầu tiên
if test $1 –z ; then
echo “Khong co tham so“
fi # kết thúc if