Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Chứng chỉ quản trị mạng Linux – File Transfer Protocol

Bài giảng Chứng chỉ quản trị mạng Linux – File Transfer Protocol

1545 Lượt xem

Bài giảng Chứng chỉ quản trị mạng Linux – File Transfer Protocol

XemTải xuống 

 
 

Là chương trình giao tiếp với FTP Server, hầu hết các hệ điều hành đều hỗtrợftp client, trên linux hoặc Windows đểmởkết nối tới FTP Server ta dùng lệnh #ftp <ftp_address>. Đểthiết lập một phiên giao dịch, ta cần phải có địa chỉIP (hoặc tên máy tính), một tài khoản (username, password). Username mà FTP hỗtrợsẵn cho người dùng đểmởmột giao dịch FTP có tên là anonymous với password rỗng. Sau đây là một ví dụvềmởmột phiên giao dịch đến FTP Server: