Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Bài giảng Chứng chỉ quản trị mạng Linux – Domain Name System

Bài giảng Chứng chỉ quản trị mạng Linux – Domain Name System

1444 Lượt xem

Bài giảng Chứng chỉ quản trị mạng Linux – Domain Name System

XemTải xuống 

 

Root name server : Là máy chủquản lý các nameserver ởmức top-level domain. Khi có truy vấn về một tên miền nào đó thì Root Name Server phải cung cấp tên và địa chỉ IP của name server quản lý top-level domain (Thực tếlà hầu hết các root server cũng chính là máy chủquản lý top-level domain) và đến lượt các name server của top-level domain cung cấp danh sách các name server có quyền trên các second-level domain mà tên miền này thuộc vào. Cứnhưthế đến khi nào tìm được máy quản lý tên miền cần truy vấn. Qua trên cho thấy vai trò rất quan trọng của root name server trong quá trình phân giải tên miền. Nếu mọi root name server trên mạng Interne không liên lạc được thì mọi yêu cầu phân giải đều không thực hiện được.

Hình vẽdưới mô tả quá trình phân giải grigiri.gbrmpa.gov.au trên mạng Internet